bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Giới thiệu » Tầm nhìn/Sứ mệnh/Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Xây dựng PVMR trở thành Tổng Công ty mạnh chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi về Bảo dưỡng - Sửa chữa các công trình Dầu khí, cung cấp các dịch vụ liên quan là kiểm định, giám định, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, tối ưu hóa mọi nguồn lực sẵn có, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

SỨ MỆNH

Việc tuân thủ chính sách Chất lượng- Sức Khoẻ- An toàn- Môi trường là điều bắt buộc trong tất cả các dịch vụ của PVMR. Các giải pháp sáng tạo và năng động cùng với việc trực tiếp tham gia quản lý của nhân viên PVMR nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Hợp tác dài hạn, thân thiện với các đối tác có khả năng nhằm tạo ra các dịch vụ gia tăng giá trị cũng như các giải pháp tối ưu hoá phục vụ các khách hàng trong ngành Dầu khí.

Toàn thể nhân viên PVMR tận tâm vì chương trình phát triển năng lượng của tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Giá trị cộng thêm - Hiệu quả - Đổi mới - Chi phí hợp lý.

 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020