bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Khách hàng trong nước

PetroVietnam Insurance Join Stock Corporation ( PVI)

Dung Quat Refinery Project Management  Board

Vietsopetro Joint Venture

PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil)

PetroVietnam Power Corporation (PV Power)

PetroVietnam Power Service JSC (PVPS)

PetroVietnamFertilizer and Chemicals Corporation.

PetroVietnam Gas City

PetroVietnam Gas Trading

PetroVietnam Gas Low Pressure Gas Distribution Joint Stock Company

PetroVietnam Coal Import & Export (PV Coal)

Petro Mekong

PetroVietnam Central Biofuels JSC (PCB)

Petroleum Technical Services Corporation (PTSC)

PTSC Marine

PTSC Offshore Services

PV Gas South

Vietnam LPG Co., Ltd

PVFCCo Trading ang Services One-Member Ltd

Petechim JSC

PVEP Phu Quy

PVEP Dai Hung

PVEP Bach Dang

PVEP Song Hong

Thang Long JOC

Truong Son JOC

Hoang Long – Hoan Vu JOC

Cuu Long JOC

Truong Son JOC

Lam Son JOC

Con Son JOC

Hong Long POC
 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020