bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Tổng Công ty

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY
BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ  (PVMR)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
 
THÔNG BÁO 
Về việc đổi tên Công ty
 
Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

 
Trước hết, Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng và quý đối tác trong thời gian qua.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, thương hiệu PVMR  dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín về lĩnh vực Bảo dưỡng - Sửa chữa trong và ngoài ngành Dầu khí. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, nay Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:
 
Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:
 
Nội dung
Thông tin cũ
Thông tin sửa đổi
Ghi chú
Tên công ty
Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần
Thay đổi
Tên giao dịch
PetroVietnam Energy Techonological Corporation
PetroVietnam Maintenance and Repair  Corporation
Thay đổi
Tên viết tắt
PV EIC CORP
PVMR CORP
Thay đổi
Địa chỉ
Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Không đổi
Số ĐKKD
0306194715
0306194715
Không đổi
Mã số thuế
0306194715
0306194715
Không đổi
 
Điều 2. Kể từ ngày 20/10/2016, Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 20/10/2016, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.
 
Điều 3. Kể từ ngày 20/10/2016, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
 
Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.
 
Vậy Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

 
 
 
Hồ Quyết Thắng

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020