bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - PV EIC đổi tên

 Từ ngày 20/10/2016, Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PVEIC) – Công ty cổ phần có tên mới là Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần, tên viết tắt là PVMR.

 

Thực hiện Nghị quyết số 1799/NQ-DKVN ngày 15/09/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đổi tên Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần và Nghị quyết số 114/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông PV EIC về việc thông qua chủ trương đổi tên Tổng Công ty, Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần đã thông báo đến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các đơn vị trong Tập đoàn, các cơ quan hữu quan, khách hàng và đối tác tại Thông báo số 805/PVMR-TCHC ngày 20/10/2016 về việc thay đổi tên Tổng Công ty thành Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần, tên viết tắt PVMR, website: www.pvmr.vn.

 

Logo mới của Tổng Công ty

 

Việc đổi tên nằm trong lộ trình tái cấu trúc 2016-2020 của PVMR nhằm thực hiện nhiệm vụ chính đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam định hướng là Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí.

 

PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác Bảo dưỡng Sửa chữa từ nhiều năm nay bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các cán bộ nhân viên có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí.

 

Với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, PVMR đã và đang thực hiện những loại hình dịch vụ đặc thù liên quan đến công tác bảo dưỡng và sửa chữa các công trình Dầu khí; Công tác giám sát và quản lý chất lượng dự án, các công tác giám định, kiểm định và thẩm định, bảo vệ giá trị tài sản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tránh rủi ro; đồng thời, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về Sức khoẻ, An toàn và Môi trường trong các hoạt động dầu khí ở tất cả các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Nguồn : Nguyễn Hiến- pvn.vn

 

 

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020