bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

PVMR tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2017

Tham dự Đại hội có ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Trần Việt Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự PVN.

Về phía PVMR có ông Nguyễn Viết Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Hồ Quyết Thắng, Tổng giám đốc.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, ông Hồ Quyết Thắng, Tổng giám đốc PVMR khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVN, sự hợp tác của các đơn vị thành viên PVN, PVMR đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông giao.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi co dong 2017
Ông Hồ Quyết Thắng, Tổng giám đốc PVMR báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả doanh thu PVMR hợp nhất đạt 110% kế hoạch năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 5,74 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm đề ra.

Năm 2016, PVMR tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo chủ trương của PVN nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Tiến hành đổi tên thành Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ chính được PVN quy hoạch để tập trung nguồn lực phát triển vững mạnh.

Từ tháng 8/2016, Công ty mẹ PVMR đã tiến hành trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và định kỳ sẽ đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh để chi trả lương hiệu quả cho người lao động.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi co dong 2017
Ông Nguyễn Viết Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Hồ Quyết Thắng, Tổng giám đốc PVMR chủ trì Đại hội

Năm 2017, lãnh đạo PVMR thống nhất tiếp tục tập trung vào thị trường trong ngành; đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng. Đồng thời tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án, công trình do PVN và các đơn vị khác trong ngành làm chủ đầu tư, cũng như bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của PVN và các đơn vị. Tập trung cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa lớn lần 3 cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi; quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe các báo cáo tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi co dong 2017
Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đều bày tỏ tin tưởng, PVMR với lợi thế luôn nhận được chỉ đạo sát sao, kịp thời từ lãnh đạo PVN, sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông cũng như tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV PVN đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVMR trong năm qua để đạt được kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi co dong 2017
Ông Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Phạm Xuân Cảnh cho rằng, năm 2016 là năm khó khăn chung, không chỉ của ngành Dầu khí trong nước mà của cả ngành dầu khí toàn cầu, nên việc đoàn kết, thống nhất trong thời điểm này là hết sức quan trọng. Hiện tại, PVMR đã chuyên về bảo dưỡng sửa chữa, sau này ít nhiều những dự án bảo dưỡng sửa chữa đều có cơ hội tham gia, tùy vào cách làm của đơn vị để cạnh tranh với các đơn vị khác trong ngành cũng có dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa như Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí…

Thành viên HĐTV PVN Phạm Xuân Cảnh cũng lưu ý, PVMR nên kết hợp với các đơn vị trong ngành để tham gia đấu thầu các dự án. Sau này, các đơn vị cũng có thể kết hợp với PVMR với tư cách PVMR là chủ dự án hoặc đơn vị thực hiện chính, để vừa phát huy hết năng lực, vừa học tập lẫn nhau cùng thực hiện thành công các dự án, công trình.

Nguyễn Hiển-Petrotimes

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020