bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

PVMR tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 PVMR có ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Khang – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện các công ty kiểm toán, các nhà đầu tư, các cổ đông và Ban lãnh đạo PVMR.

pvmr dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Ông Nguyễn Hùng Dũng - TV HĐTV PVN phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PVMR

Ông Hồ Quyết Thắng – Tổng giám đốc PVMR đã báo cáo với ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Báo cáo cho thấy năm 2017 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, khối lượng công việc dịch vụ tiếp tục giảm và cạnh tranh rất khốc liệt nhưng nhờ sự hỗ trợ của PVN trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận và tham gia cung cấp dịch vụ cùng các giải pháp công nghệ cho các đơn vị trong ngành, cùng với đó là nỗ lực không ngừng của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, PVMR đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Kết quả, doanh thu hợp nhất PVMR năm 2017 đạt 792 tỉ đồng (đạt 104% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỉ đồng.

2017 cũng là năm PVMR quyết liệt triển khai thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo phê duyệt của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020.

pvmr dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Chủ tịch HĐQT PVMR Nguyễn Viết Long (bìa phải) và Tổng giám đốc Hồ Quyết Thắng điều hành đại hội

Chủ tịch HĐQT PVMR Nguyễn Viết Long cho biết năm 2017, HĐQT đã chủ động, tích cực cùng Ban điều hành PVMR thực hiện các giải pháp, quyết sách kịp thời nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn của đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công ty mẹ và các công ty thành viên thực hiện công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp gọn nhẹ; quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung xử lí, thu hồi công nợ, tái cấu trúc tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên.

Việc xử lí thu hồi công nợ đã được thực hiện tốt, tổng số nợ quá hạn và nợ phải thu đã giảm nhanh chóng góp phần cải thiện tình hình tài chính của PVMR.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Hùng Dũng – TV HĐTV Tập đoàn đã biểu dương những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên PVMR vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh vừa thực hiện công tác tái cấu trúc, thoái vốn tại nhiều công ty thành viên, vừa giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Hùng Dũng bày tỏ tin tưởng giá dầu tăng trưởng trở lại là cơ hội cho các công ty dịch vụ trong ngành có nhiều việc để làm, ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông yêu cầu PVMR không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ và nhấn mạnh, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả cạnh tranh thì cách làm dịch vụ và sự hỗ trợ chia sẻ của các đơn vị trong ngành là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công.

“PVN cam kết tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng PVMR và tạo điều kiện để đơn vị tham gia nhiều hoạt động dịch vụ trong ngành, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ... Chúc PVMR từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng phát triển” TV HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng cam kết.

pvmr dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Toàn cảnh đại hội

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018, PVMR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 580 tỉ đồng và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của PVMR đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù HĐQT/BKS năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

Thiên Thanh-Petrotimes

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020