bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

PVMR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 
Dự Đại hội có ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đại diện các công ty kiểm toán
các nhà đầu tư, các cổ đông cùng Ban lãnh đạo PVMR.

Ông Mai Ngọc Khoa - Tổng giám đốc PVMR đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

pvmr to chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Toàn cảnh Đại hội
Năm 2018, trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, giá dầu thấp, khối lượng công việc dịch vụ tiếp tục giảm và cạnh tranh khốc liệt, song nhờ sự hỗ trợ của PVN trong việc tháo gỡ khó khăn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận và tham gia cung cấp dịch vụ cùng các giải pháp công nghệ cho các đơn vị trong ngành, cùng với đó là nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, PVMR đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.


Hoạt động SXKD của đơn vị diễn ra an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Trong điều kiện khó khăn về thị trường dịch vụ, PVMR đã sử dụng hợp lý và kết hợp tối đa các nguồn lực sẵn có, thực hiện thành công một số dự án trong và ngoài ngành. Kết quả, doanh thu hợp nhất PVMR năm 2018 đạt 589,78 tỉ đồng (đạt 102% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước 21,29 tỉ đồng (đạt 119% kế hoạch).

Chủ tịch HĐQT PVMR Hồ Quyết Thắng cho biết, 2018 cũng là năm PVMR quyết liệt triển khai thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo chủ trương của PVN nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. HĐQT đã chủ động, tích cực cùng Ban điều hành PVMR thực hiện các giải pháp, quyết sách kịp thời nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn của đơn vị trong hoạt động SXKD.

Trong đó, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công ty Mẹ và các công ty thành viên thực hiện công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp gọn nhẹ; quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung xử lí, thu hồi công nợ, tái cấu trúc tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên. Việc xử lí thu hồi công nợ đã được thực hiện tốt, tổng số nợ quá hạn và nợ phải thu đã giảm nhanh chóng góp phần cải thiện tình hình tài chính của PVMR. Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu tài sản, khoản đầu tư không sinh lời để bổ sung vốn hoạt động SXKD.

pvmr to chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019
Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV PVN phát biểu tại Đại hội
 

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV PVN đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên PVMR đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách hoàn thành kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh vừa thực hiện công tác tái cấu trúc, thoái vốn tại nhiều công ty thành viên, vừa giữ ổn định hoạt động SXKD.

 

Ông Nguyễn Hùng Dũng bày tỏ tin tưởng giá dầu tăng trở lại là cơ hội cho các công ty dịch vụ trong ngành có nhiều việc để làm, ổn định, phát triển hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hùng Dũng cũng yêu cầu PVMR không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh PVMR cần chú trọng hơn nữa công tác thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

 
 

Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng khẳng định PVN sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng PVMR và tạo điều kiện để đơn vị tham gia nhiều hoạt động dịch vụ trong ngành, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018, PVMR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất của năm tiếp theo là 486,44 tỉ đồng và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVMR biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT.

  

Nguồn : Trúc Lâm-Petrotimes

 

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020