bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin trong ngành

Bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trần Sỹ Thanh, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, các Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV), Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Chiến lược, Ban KSNB.

Trước đó, ngày 28/4/2020, HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có quyết định số 536/QĐ-DKVN bổ nhiệm ông Đoàn Linh, cán bộ Ban Chiến lược, nguyên Chánh Văn phòng HĐTV Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chiến lược (hàm Trưởng Ban); Quyết định số 538/QĐ-DKVN điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban KSNB giữ chức vụ Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chiến lược (hàm Trưởng Ban); Quyết định số 539/QĐ-DKVN giao nhiệm vụ cho bà Cao Thị Thành Lợi, Phó Trưởng Ban KSNB nhiệm vụ Phụ trách Ban KSNB. 

 
 Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng ông Đoàn Linh 
 
 
 
 Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thủy Tiên
 
 
 
 Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng bà Cao Thị Thành Lợi 
 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao các quyết định và gửi lời chúc mừng đến cá nhân các ông/bà được bổ nhiệm, điều động, giao nhiệm vụ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Chiến lược và Ban KSNB.

 
 Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm 
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt cho các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, ông Đoàn Linh bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn đã giao trọng trách mới. 

Xác định nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, ông Đoàn Linh cùng các cán bộ được bổ nhiệm mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ, giúp đỡ của tập thể Ban Chiến lược và Ban KSNB để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời cam kết với lãnh đạo Tập đoàn, tập thể Ban Chiến lược, Ban KSNB sẽ nỗ lực, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguồn : www.pvn.vn

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020