bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí nhiệm kỳ 2020 -2025: Đặt mục tiêu trở thành đơn vị vững mạnh về Bảo dưỡng - Sửa chữa các công trình dầu khí

 Ngày 23/5, tại TP HCM, Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm đồng chí Hồ Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR; đồng chí Mai Ngọc Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVMR.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ PVMR nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020, Đại hội khẳng định, BCH Đảng bộ PVMR đã tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chủ yếu, tham mưu hoạch định chiến lược, cũng như phát triển sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2015 – 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của PVMR: Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC); kiểm định, giám định; thương mại đều có những bước tiến đáng ghi nhận.

Trong lĩnh vực BDSC, PVMR thường xuyên nâng cao tỷ trọng thực hiện cũng như tỷ lệ tham gia dịch vụ BDSC trong các đợt BDSC của các nhà máy, công trình dầu khí; nỗ lực cung cấp nhân sự BDSC cho các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí, đặc biệt năm 2019 tỷ lệ doanh thu ngoài ngành trong lĩnh vực này chiếm trên 80%.

Lĩnh vực kiểm định, giám định được thực hiện tái cấu trúc nhằm khai thác tối đa năng lực của toàn hệ thống. Các dịch vụ có thế mạnh như vetting, HSE, kiểm toán năng lượng và tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đều phát triển ổn định.

Trong lĩnh vực thương mại, PVMR giảm dần các hợp đồng thương mại thuần túy, tập trung được nguồn lực để xây dựng và phát triển các gói dịch vụ thương mại kết hợp với dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng cũng đã được Đảng bộ PVMR quan tâm ở cả 3 mặt tư tưởng, chính trị; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát. Đảng bộ PVMR đã triển khai có hiệu lực, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ PVMR đặt mục tiêu phát triển Tổng công ty trở thành đơn vị vững mạnh chuyên ngành về BDSC các công trình dầu khí, có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 7 – 10%/năm; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, với sự thống nhất cao, Đại hội đã thông qua những nội dung về đánh giá tình hình 5 năm giai đoạn 2015 – 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của Đảng bộ PVMR trong giai đoạn 2020 – 2025.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Bầu cử tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ PVMR nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ I được tổ chức khẩn trương và hiệu quả, BCH đã tín nhiệm tiếp tục bầu đồng chí Hồ Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Mai Ngọc Khoa – Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy PVMR nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt BCH Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng bộ PVMR trong giai đoạn 2015 – 2020 trong điều kiện, hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ PVMR đã đoàn kết đồng lòng, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng rất đáng khích lệ trong mọi mặt hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, Đảng bộ PVMR cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty và các đơn vị thành viên; lãnh đạo kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp giúp cho hoạt động SXKD của PVMR từng bước vượt qua khó khăn và đang trên đà phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà BCH Đảng bộ PVMR đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phạm Xuân Cảnh lưu ý PVMR cần tiếp tục phân tích và tìm các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm trong báo cáo chính trị trình Đại hội; không ngừng thực hiện công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động SXKD; bên cạnh tiếp tục làm tốt công tác mở rộng thị trường ngoài ngành, cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ trong ngành;…

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng yêu cầu Đảng ủy PVMR cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tinh thần đổi mới, phát huy vai trò của tổ chức Đảng ở công ty cổ phần; tiếp tục cải tiến để sinh hoạt Đảng ngày càng sinh động, gần gũi, gắn kết, chia sẻ và đi vào đời sống doanh nghiệp; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, được bố trí công việc phù hợp nhằm phát huy tốt nhất vai trò của mình, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động công ty; qua đó thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên và cũng góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

pvmr to chuc thanh cong dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR đã cảm ơn sự động viên, ghi nhận, những định hướng, gợi mở, giao nhiệm vụ của Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng bộ PVMR;… đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Đảng bộ PVMR là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập vào ngày 12/1/2009. Hiện Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc (5 ở TP HCM và 1 ở Quảng Ngãi) với tổng số 70 đảng viên.

Mai Phương -Năng lượng Mới

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020