bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR): Duy trì ổn định hoạt động Sản xuất Kinh doanh, từng bước vượt khó khăn

 ĐHĐCĐ thường niên PVMR đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020; bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát; sửa đổi điều lệ Tổng công ty;…

dhdcd thuong nien nam 2020 pvmr duy tri on dinh sxkd tung buoc vuot kho khan
Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2020

Báo cáo trước cổ đông, Tổng Giám đốc PVMR Mai Ngọc Khoa cho biết, năm 2019 trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, công việc khan hiếm, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp, cạnh tranh trên thị trường khốc liệt,… PVMR đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động SXKD, tiếp tục trụ vững để tìm cơ hội vượt qua khó khăn.

PVMR đã đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật; tình hình tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, lành mạnh. Đặc biệt, PVMR đã sử dụng hợp lý và kết hợp tối đa các nguồn lực sẵn có, thực hiện thành công một số dự án ngoài ngành. Trong năm 2019, PVMR có mức tăng trưởng vượt trội của dịch vụ ngoài ngành, đây là dấu hiệu tích cực của Tổng công ty trong việc mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ.

dhdcd thuong nien nam 2020 pvmr duy tri on dinh sxkd tung buoc vuot kho khan
Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại cuộc họp

Năm 2019, PVMR đạt tổng doanh thu hợp nhất 552 tỷ đồng, đạt 113 kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 18,38 tỷ đồng, đạt 178% kế hoạch năm. Đặc biệt, công ty mẹ có bước đột phá về doanh thu, đạt 270,5 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2019, tương đương 182% thực hiện năm 2018, trong đó có đến 84% doanh thu đến từ các khách hàng ngoài ngành. PVMR cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả cao công tác quản lý tài chính; thực hiện tốt tiết kiệm chi phí. Tổng chi phí quản lý năm 2019 giảm 32% so với 2018.

dhdcd thuong nien nam 2020 pvmr duy tri on dinh sxkd tung buoc vuot kho khan
Tổng giám đốc PVMR Mai Ngọc Khoa báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng 2020

Năm 2020, trước khó khăn về thị trường và ảnh hưởng của dịch Covid – 19, PVMR đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 549 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 14,5 tỷ đồng.

PVMR cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện kế hoạch của năm 2020. Trong đó, PVMR sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển thị trường, bám sát kế hoạch sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong ngành để kịp thời xây dựng phương án tiếp thị và chào thầu phù hợp; liên kết với các đơn vị trong ngành để phối hợp tối đa thế mạnh của nhau; tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực về kỹ thuật cũng như tài chính để liên doanh, liên kết, mời tham gia trở thành cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí, tối ưu kết quả SXKD; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự có chất lượng cao, đạt các chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ;…

dhdcd thuong nien nam 2020 pvmr duy tri on dinh sxkd tung buoc vuot kho khan
Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại ĐH, ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của PVMR để duy trì ổn định và có những chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2019, đặc biệt là trong việc mở rộng thị trường dịch vụ ra ngoài ngành. Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng đánh giá cao kế hoạch PVMR đề ra cho năm 2020 trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19; đồng thời tin rằng với bản lĩnh, quyết tâm của lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng hành của quý cổ đông, PVMR sẽ từng bước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

dhdcd thuong nien nam 2020 pvmr duy tri on dinh sxkd tung buoc vuot kho khan
Chúc mừng Thành viên Ban Kiểm soát PVMR vừa được ĐHĐCĐ bầu ra

Với tỷ lệ nhất trí 100%, ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2020 đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung được trình tại cuộc họp; đồng thời bầu bổ sung bà Ma Thị Thủy – Thư ký HĐQT, Chuyên viên Ban Kiểm định Giám định PVMR giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Mai Phương - Năng Lượng Mới

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020