bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Tin nội bộ

Thông báo

 Tổng Công ty Bảo dưỡng sửa chữa Công trình dầu khí

THÔNG BÁO: Vv Bán thanh lý tài sản.

(Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng  11  năm 2020)

1.             Tên tài sản                           :     Tài sản là gói công cụ dụng cụ theo danh sách đính kèm;

2.               Giá khởi điểm                    :     Gói công cụ dụng cụ: 23.000.000 đồng – Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng chẵn.

3.             Người có TS bán đấu giá    :    Tổng Công ty Bảo dưỡng sửa chữa Công trình dầu khí – Công ty cổ phần

4.             Địa điểm xem tài sản          :    Trụ sở Tổng Công ty PVMR, lầu 7, tòa nhà Petrovietnam, 1-5 Lê Duẩn, Bến nghé, Quận 1, TP.HCM và kho lưu trữ của Tổng Công ty PVMR.

5.             Điều kiện tham gia đấu giá:    Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có năng lực tài chính đều được tham gia đấu giá

6.             Hình thức bán đấu giá         :    Hồ sơ tham gia đấu giá/ phiếu đấu giá được dán kín và  mở công khai tại phiên đấu giá. Bước giá không thấp hơn 100.000 đồng

7.             Giá trị đặt cọc                      :    1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Sau khi đặt cọc sẽ được phát hồ sơ tham gia đấu giá.

8.             Thời gian ký HĐ mua bán  :    Sau khi kết thúc phiên đấu giá

9.              Thời gian triển khai   :           Thời gian thông báo thông tin bán đấu giá tài sản, nhận đặt cọc và hồ sơ đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc, giờ hành chính; bắt đầu từ ngày đăng thông tin; tại trụ sở của Tổng Công ty: 1-5 Lê Duẩn, phường Bến nghé, Quận 1, TP HCM

sitedata/file/Danh sach dinh kem.pdf

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020