bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Sản phẩm và Dịch vụ » Tư vấn và Dịch vụ thương mai

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp dầu & khí và sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước, các chuyên gia, PV EIC có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn:

  • Tư vấn chiến lược và đầu tư 
  • Tư vấn về đo lường và thiết bị
  • Tư vấn về quản lý dự án
  • Tư vấn chuyên ngành xây dựng
  • Cung cấp chuyên gia và giám định viên
  • Các dịch vụ khác: Khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại.
     

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020