bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Sản phẩm và Dịch vụ » Bảo dưỡng - Sửa chữa

PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác Bảo dưỡng - Sửa chữa từ nhiều năm nay, bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí như:
  • Dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa, gia công hoán cải các công trình công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí
  • Thực hiện công tác khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống, thiết bị tại các công trình
  • Cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo, bọc bảo ôn đường ống công nghệ, thiết bị
  • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khảo sát, bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp các thiết bị công nghệ, hệ thống đo lường điều khiển, hệ thống cung cấp điện…cho các nhà máy hoá dầu, kho chứa và các nhà máy công nghiệp khác
  • Hiệu chuẩn, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị đo lường công nghệ, hệ thống đo đếm
  • Thiết kế, gia công, lắp đặt các kết cấu cơ khí, đường ống công nghệ, bồn bể
  • Cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế, hoá chất, nhiên liệu cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp

 

 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020