bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMR

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

26/05/2020 15:38

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020

 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020

07/05/2020 11:00

  Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

1.   Thời gian:  09h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/05/2020.

2.   Địa điểm:  Hội trường Tổng Công ty Khí Việt Nam , số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

3.   Nội dung chương trình như sau :

 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2019

10/05/2019 11:00

   Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2019

 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2019

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2019

18/04/2019 00:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung chi tiết như sau:

1.   Thời gian: 09h00 sáng Thứ Năm, ngày 25/04/2019.

2.   Địa điểm:  Hội trường Thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

3.   Nội dung chương trình như sau :

 

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội cổ đông 2018

09/07/2018 14:00

  Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2018

 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2018

     

Thông báo V.v Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần PVMR

21/06/2018 14:56

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (“PVMR”) (trước đây là Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (“PVEIC”) trân trọng thông báo tới  Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của Công ty CP Giám định Nam Việt (Navicontrol)

26/08/2017 10:08

 Thông báo về việc mất sổ cổ đông của Công ty CP Giám định Nam Việt (Navicontrol)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

11/07/2017 16:16

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Các tin đưa ngày: 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020