bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

1.   Thời gian:  09h00 sáng Chủ nhật, ngày 24/05/2020.

2.   Địa điểm:  Hội trường Tổng Công ty Khí Việt Nam , số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

3.   Nội dung chương trình như sau :

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020